Verbinden

VERBINDEN


Wat is een succesvolle organisatie? Wat is een succesvol mens? Een organisatie die optimale resultaten bereikt voor de stakeholders? Een mens die leeft zoals hij wil? Een organisatie waar inspirerend leiding wordt gegeven, gebouwd wordt op vertrouwen, samen gewerkt wordt en continu verbeterd en vernieuwd wordt? Zoveel mensen zoveel definities. Succes ontstaat wanneer er 'chemie' is, verbinding. Je voelt de energie stromen. Verbinding is essentieel; zowel voor een succesvolle organisatie als voor een succesvol mens. Mensen met elkaar verbinden zodat ze goed kunnen samenwerken. Mensen en idee├źn bij elkaar brengen zodat iets nieuws ontstaat. Mensen met elkaar in contact  brengen zodat ze elkaar kunnen inspireren. Activeerjetalenten verbindt mensen. Met zichzelf. Met elkaar. 


Zoek je als werkgever goede, gemotiveerde, talentvolle mensen? We helpen je deze mensen te vinden en te begeleiden  door jobcoaching. Onze speciale aandacht ligt bij mensen die het lastig hebben op de arbeidsmarkt, vluchtelingen en jongeren. Stuk voor stuk talentvolle mensen die graag aan de slag willen. Wist je dat de overheid voor mensen die onder de Participatiewet vallen proefplaatsingen, loonkostensubsidie en een mobiliteitsbonus verstrekt?

Zoek je als werkgever een oplossing voor mensen die iets anders willen of moeten als gevolg van een reorganisatie? We helpen je door jou en deze mensen te  begeleiden bij het vinden van een andere  werkgever,  ondernemer worden (ZZP) of een andere invulling.

Zoek je verbinding met je zelf? Of met anderen? We helpen je vanuit je talenten te (leren) leven.

Zoek je als jongere hulp bij het verbinding zoeken met je toekomst? We helpen je de bouwstenen van je toekomst helderder te krijgen, waardoor je verantwoorde en gemotiveerde keuzes kunt maken. Of zoek je als ouder begeleiding voor je zoon of dochter die niet weet wat hij of zij wil? We helpen je kind helder te krijgen welke volgende stap in zijn of haar leven goed bij hem of haar past.

Zoek je als organisatie begeleiding voor vluchtelingen? We begeleiden vluchtelingen als coach en trainer bij het verbinden met de Nederlandse samenleving via studie, (vrijwilligers)werk of het starten van een eigen onderneming.

Zoek je als organisatie een manier om talenten te vinden, binden, boeien, bloeien of laten doorgroeien? We helpen je Strategisch Talent Management vorm te geven in je organisatie.

Minder kansrijke mensen en meer kansrijke mensen, anderlanders en Nederlanders, jong en oud kunnen elkaar helpen om elkaars talenten te activeren. Daarom organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten en workshops om elkaar te ontmoeten. Workshops geven we ook voor organisaties op de locatie die zij wensen.PARTNERS


Activeerjetalenten verbindt zich graag met anderen en werkt samen met partners zoals:

Mijn werkpleziercoach

Dynamisch Bureau

AMCoacht

Samen bewegen

Loopbaankompas

Beeldconnect